En större värld

Uppdragsgivare: Estrad är Alingsås

Estrad är Alingsås och bygdens främsta arena för kultur, möten och idrott. Arenan har under många år dominerats av Alingsås handbollsklubb och fått en sport-stämpel. Med en ny organisation och ny energi såg man en potential i att utveckla bredden med mer mångfald. Peanuts fick uppdraget att skapa ett nytt varumärke som kunde stärka och utveckla bilden av Estrad till en modern mångsidig mötesplats i tiden.

Uppdrag:

Varumärkesplattform, webbplats samt profilering av arenan interiört och exteriört.

Logotyp

I den stående logotypen finns det ett släktskap till Estrads läktare.

Typografi

Uni Neue – ett modernt sans-serif typsnitt med mjuka, stilrena former.