Grön kemi

Uppdragsgivare: Bim Kemi

Kemiföretag med inriktning på hållbara lösningar mot pappers- och förpackningsbranschen.

Uppdrag:

Peanuts fick i uppdrag att öka intresset för Bim som en attraktiv och hållbar aktör mot inköpare på de allt hårdare konsoliderade pappersbruken runt om i Europa.